VALPHÄNVISNING

Valphänvisning


För närvarande är intresset för valpar mycket stort, varför många uppfödare redan innan kullen är född har fulltecknade intresselistor, och som därför avstår att annonsera ut aktuella parningar/kullar här.


Här finns valphänvisning till de dvärgpinscherkullar som planeras eller är födda hos uppfödare som är medlemmar i Dvärgpinscherklubben.

Annonsen ligger ute till dess att valparna är 12 veckor, men kan förlängas om uppfödaren meddelar att valpar finns osålda.


Dock ligger kullen som längst kvar i 4 månader.


Vi kan ej garantera att det finns valpar kvar att tinga i aktuella kullar.

Har du frågor är du välkommen att
kontakta våra valphänvisare