Söker du Dvärgpinschervalp?

Söker du Dvärgpinschervalp?
Söker du fördjupade kunskaper om rasens hälsa och mentalitet?
Då tycker vi att du ska läsa de Rasspecifika Avelsstrategierna (RAS) för Dvärgpinscher.
Det är ett dokument som finns för alla SKK-anslutna rasklubbar, och som ska erbjuda information om situationen för de olika raserna avseende hälsa, mentalitet och arbetsegenskaper.
På så sätt ges valpköpare en inblick i förtjänster och problem i rasen, samt avelsrekommendationer – och ges därmed möjlighet att ställa för dem relevanta och viktiga frågor i sin kontakt med uppfödare.
Här hittar du RAS för Dvärgpinscher.

Du är naturligtvis också välkommen att ställa frågor kring Dvärgpinscher till oss på Dvärgpinscherklubben på mailadress styrelsen@dpklubben.se.


Import av Dvärgpinscher
Man kan även importera en Dvärgpinscher från utlandet, men från och med 2015 gäller nya regler för införsel av hundar till Sverige.
När man importerar en valp från ett annat EU-land måste valpen numera vara rabiesvaccinerad, varför den tidigast kan tas in till Sverige när den är 15 veckor.
Enda undantaget från denna regel är Norge. För införsel av valpar utanför EU gäller fler regler. All information om införselreglerna går att läsa på www.jordbruksverket.se.

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra valphänvisare 

 
 
 
 

Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt