Råd till uppfödare

Råd till uppfödare

Som ägare till avelsdjur måste man följa de lagar och förordningar som rör avelsarbete. Därutöver finns SKKs styrdokument i form av såväl Avelspolicy som Grundregler och Registreringsregler samt Dvärgpinscherklubbens Etik – Policy gällande avel.


Dessa generella krav och riktlinjer sätter de yttre ramarna för allt avelsarbete. Dessa utgör dock inte en tillräcklig grund för ett planerat avelsarbete inom en hundras.


För detta krävs ett mer detaljerat och rasspecifikt förhållningssätt – och det är här de Rasspecifika Avelsstrategierna (RAS) kommer in.

Det finns grundläggande villkor ur bevarandegenetisk synvinkel som måste tas i beaktande för små populationer under uppbyggnad, och avelsrekommendationerna för dvärgpinscher speglar detta behov.
Dvärgpinscherklubbens övergripande målsättning är att jobba för att Dvärgpinscher ska bevaras som en frisk, trygg, social, vänlig, arbetsvillig och följsam hund. Det är mycket viktigt att vi samarbetar för rasens bästa, och att vi är medvetna om att de avelsbeslut vi tar idag kommer att vara avgörande för rasens framtid. Nu aktiva uppfödare och hanhundsägare måste med sin avel ha siktet inställt långt in i framtiden. Varje parning bör ha som målsättning att resultera i något som tillför något användbart i rasen som helhet, något som har positiv betydelse på lång sikt.


Vi rekommenderar alla uppfödare:

  • Att samarbeta för rasens bästa genom att bland annat lämna fullständiga och sanningsenliga uppgifter kring hundars hälsa och mentalitet.
  • Att inte avla på tik/hane under 24 månaders ålder. Avelsdebut ska tidigast ske vid den ålder då hunden med stor sannolikhet hunnit utveckla för rasen kända hälsostörningar, och tidigast vid den ålder då hunden uppvisar en vuxen individs fysiska mognad och mentalitet.


Tips för dig som tänkt para din tik utomlands:

  • Om du planerar att para din hund utomlands ska du i god tid ha vaccinerat din hund mot rabies. Vaccinera gärna även mot leptospiros och herpes. Tala med din veterinär om vilka smittorisker det finns. Mer info finns på Jordbruksverkets hemsida.


Användbara länkar