Klubbens historia

Klubbens historia


20 april 2006 

Startades Dvärgpinscherklubben officiellt efter att ha varit tillsammans med pinscher i Pinscher & Dvärgpinschersektionen.


På sektionens årsmöte klubbades en motion om delning av sektionen igenom och årsmötet tillsatte 2 arbetsgrupper som fick i uppdrag att bilda interimsstyrelser till SSPK:s årsmöte.

Vidare så klubbades det att dessa styrelser inte får ändra på olika saker såsom valphänvisning, årets hundtävlan mm, utan detta ska vara som det är fram till officiella årsmötet 2007.


Nästa steg var på SSPK:s årsmöte där samma motion klubbades. 

På SSPK:s styrelsemöte lördagen den 8 april fick vi uppdrag att dela oss så snart som möjligt och detta genomfördes per omgående. Därmed hälsades alla dvärgpinscher ägare välkomna till vår Dvärgpinscherklubb.


2006

19 maj

Presenterades dvärgpinscherklubbens logotype som är skapad av medlem Amanda Wiklund.


27 augusti

Arrangerades Mälarpinschern för första gången av Dvärgpinscherklubben.


31 september och 1 oktober

Klubbens första medlemsmöte genomfördes en helg i Huskvarna med föreläsning och diskussion om mentalitet i fokus.


15 oktober

Klubbens första inofficiella utställning för alla raser i Bankeryd.


15 november

Beslutat från SKK efter ansökan från Dvärgpinscherklubben att centralt registrera Patellastatus i SKK:s hunddata.


9–10 december 2006

Klubbens första arrangemang där medlemmar gemensamt anordnade ett event, var en rasmonter för dvärgpinschern på "Rasklubbstorget" SV-07 på Älvsjö-mässan.


2007

3 februari

Klubbens första ordinarie årsmöte avhölls i Huskvarna. Där antogs våra stadgar.

Marianne Olsson startade DP-Race i Falkenberg, detta evenemang  pågick i nästan 10 år.


2008

12 april

Klubbens första KlubbMästerskap avgjordes i Agility och Lydnad


4 juli 2008 

Dvärgpinscherklubben arrangerade i samband med WW-08 en officiell utställning vid namn

"MINIATUREPINSCHER WORLD CHAMPIONSHIP 2008"


2009

19 juli 

Extra årsmöte

Titeln SDPV Svensk DvärgPinscher Vinnare delades ut för första gången till BIR och BIM på vår årliga rasspecial.


2011

12 Juni 

Dvärgpinscherklubben lanserar sin Facebook-sida

Klubbens och SSPK's första officiella rasklubbsutställning arrangeras.


2013

Pinnebladet kommer ut i digital version.

Fysiskt möte med samtliga funktionärer i klubben


2014

20 december

Dvärgpinscherklubbens nya hemsida och nya logotype lanseras.


2015

Extra årsmöte 

Titeln SDPV Svensk DvärgPinscher Vinnare delades ut för första gången till Junior och Veteranvinnare på vår årliga rasspecial.


Klubbens första KlubbMästerskap i Viltspår arrangerades i och avbjordes i Kil, Värmland.

Titeln SDPVV - Svensk Dvärgpinschervinnare Viltspår delades ut för första gången till vinnande hund. 


2016

Dvärgpinscherklubben lanserar träffpunkt för Dvärgpinscher ägare (Dvärgpinscherträffar landet runt) på Facebook. Titeln SDPV-Valp Svensk DvärgPinschervinnare Valp delades ut för första gången till BIR och BIM i valpklass på vår årliga rasspecial.


2017

Dvärgpinscherklubben tog över Lure acing tävlingar/träningar från SSPK

Pinnebladet lanseras i pappersformat


2018

Dvärgpinscherklubben lanserar Dvärgpinscher Valphänvisning på Facebook för uppfödare anslutna till Dvärgpinscherklubben 2018 tilldelades Dvärgpinscherklubben en arvsgåva från Marianne Olssons dödsbo. Dvärgpinscherklubben annordnar sin största inofficiella hundutställning i Stockholm med över 400 anmälda hundar


2019

Statuerna för Mariannes Olssons Minnesfond godkändes på årsmötet.