EXTERIÖR BEDÖMNING

EXTERIÖR BEDÖMNING
Dvärgpinscherklubben bjuder in alla SSPK raser till exteriörbedömning där hunden erhåller ett kvalitetspris som registreras hos SKK.
Bristen på utställningar har inneburit en del praktiska konsekvenser för en del hundägare och uppfödare. För att möta det behovet har SKKs Utställningskommitté beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundägare en exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik.
Hunden kan alltså erhålla: Excellent, Very Good, Good, Sufficient, Disqualified eller Cannot be judged, och CK kan delas ut.

Resultatet registreras i hunddata och berättigar bland annat till den lägre avgiften vid valpregistrering, gäller som slutlig inmätning för hundar över 15 månader, och som utställningsmerit för championat i annan disciplin.

Hund ska vara lägst 9 månader och uppfylla kraven på registrering som framgår av utställningsreglernas punkt 17 för få att delta på exteriörbedömningen.


Exteriörbedömning Stockholm 22 Maj -2021
Domare alla SSPK raser Per Lundström
Plats: Kista Brukshundklubb, Stockholm
SISTA ANMÄLNINGSDAG 11 MAJ


Exteriörbedömning Sundsvall 22 Maj -2021
Domare alla SSPK raser Göran Åkesson
Plats: Norra Berget, Sundsvall
SISTA ANMÄLNINGSDAG 11 MAJ


Exteriörbedömning Hässleholm 23 Maj -2021
Domare alla SSPK raser Charlotte Orre
Plats: Hässleholms gården, Hässleholm
SISTA ANMÄLNINGSDAG 11 MAJ


Exteriörbedömning Värmland 30 Maj -2021
Domare alla SSPK raser Johan Andersson
Plats: Kils Brukshundklubb, Värmland
SISTA ANMÄLNINGSDAG 19 MAJ


Avgift: 500 kr

Betalning sker till Klubbens bankgiro 5102-5625 ange hundens reg.nummer - SENAST SISTA ANMÄLNINGSDAG
Anmälan är bindande.
Medlemskap i SSPK organisationen krävs.

Anmälan kan endast ske via detta anmälningsformulär.

Vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan då vi uppnått maxantal, samt att prioritera hundar som är i behov att ett resultat pga valpregistrering och som utställningsmerit för championat i annan disciplin.

Vi kommer att följa FHM och SKKs rekommendationer som gäller angående Covid-19.

Ni kommer få ett tidsschema via mail då startordningen är klar, och tanken är att man kommer strax före, och inte stannar kvar efter. På så vis räknar vi med att det endast kommer vara ett fåtal personer på plats hela tiden.

Varmt välkomna med er anmälan!