Protokoll 2018


* Protokoll 2019-01-10


* Protokoll 2019-01-28
*Årsmötesprotokoll

*2019-02-17 justerade val


*Konstitutionsprotokoll


Bilagor till årsmötesprotokoll