Policy & Tystnadsplikt

 

Policy & Tystnadsplikt

Policy

 

för styrelsemedlemmar och kontaktpersoner

i dvärgpinscherklubben

 

Policy att hämta hem finns här

 

 

 

Tystnadsplikt

 

Tystnadsplikt innebär att man inte får vidareföra information / uppgifter som man får ta del av i sin tjänst eller genom det uppdrag man har, det vill säga att information inte skall spridas vidare till andra.

 

Alla som på något sätt utför uppdrag eller tjänster i klubben ska skriva under

SKK.s tystnadsplikt med datum, ort och underskrift.

Kontakta klubbens sekreterare som talar om hur du ska göra med dokumentet.

 

Här hittar du tystnadsplikten