Dvärgpinscherklubben

Dvärgpinscher Klubben startades officiellt år 2006, efter har varit tillsammans med Pinscher i Pinscher & Dvärgpinscher sektionen.


Vi är en Rasklubb inom Svenska Schnauser-Pinscher Klubben (SSPK)

SSPK är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK).


Idag består klubben av cirka 300 medlemmar, DP-klubbens främsta mål är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för Dvärgpinschern och dess ägare.


Samtliga verksamma i Dvärgpinscherklubben 

Skall alltid ha rasens bästa för sina ögon.


Genom att väcka intresse för, och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,

bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena Dvärgpinschrar.


Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper, verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras.

Såsom t.ex. agility och andra aktiverings sporter samt praktiskt bruk i form av

viltspår mm av denna ras. Medverka till att stimulera ägare och hund att genomföra MH(mentalbeskrivning hund)

BPH (beteende och personlighets beskrivning hund)


Genom vårt deltagande på olika evenemang, informerar vi och sprider kunskap om hundens beteende, fostran, utbildning och vård.


Bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, samt skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden

och hundägaren & hundägandet


Du som medlem är viktig, genom ditt medlemskap

stödjer du vårt arbete för Dvärgpinschern.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera