Notisbladet

Nr: Utgivning : Manusstopp

 

 

 

För mer info om Notisbladet se SSPKs hemsida

 

Lathund Notisbladet

VIKTIG INFORMATION FRÅN SSPK!!

 

Notisbladet

 

Är för tillfället nerlagd då vi inte har någon redaktion. Medlemstidning ligger nu på rasklubbarnas eget ansvar.

 

Detta är ett protokollsutdrag från SSPK styrelsemöte 8 maj 2016

 

§ 7 Notisbladet

Annelie informerade styrelsen om telefonmötet som hon och ordförande haft med rasklubbarnas ordförande (medverkande i samordningen av Notisbladet). I och med att vi inte har en redaktion beslutar styrelsen att lägga samordningen på is. Vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att sakna tidningen och om vi hittar en redaktion får vi väcka frågan igen. Styrelsens principiella ställningstagande är att inte betala ut arvoden i klubbarbetet utan endast kringkostnader.

Tack!

 

/ SSPK Styrelse