Patella Luxation

 

Patella Luxation

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.

 

Ett vanligt symptom är hälta och smärta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.

 

Patellaluxation konstateras genom undersökning utförd av veterinär.

Gradering av patellaluxation sker på en skala från 0 till 3 och baseras på med vilken lätthet luxeringen sker. Grad 0 är normalt/frisk.

Patellaluxation är med stor sannolikhet ärftligt.

 

För att undersökningsresultatet skall bli officiellt krävs att hunden är minst 12 månader gammal och att undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och att hunden är id-märkt, samt att hundens ägare undertecknar undersökningsprotokollet. Resultatet av undersökningen registreras centralt på SKK.

 

För Dvärgpinscher finns inget bekämpningsprogram, men för rasens bästa rekommenderar Dvärgpinscherklubben att samtliga hundar som ska användas i avel har patella grad 0.

Inom klubben ser vi gärna att uppfödarna uppmanar sina valpköpare att göra denna undersökning även om djuret i fråga inte är aktuellt för avel.

 

Mer om patella kan ni läsa Här.

Läs mer om patella-statistiken för dvärgpinscher under åren 2006-2016 här

 

Patella normal Patella luxerad

Knäled sedd framifrån Knäled sedd framifrån