Demodex

 

Demodex

 

Demodex/kala fläckar

Demodexkvalstret finns normalt i huden hos de flesta friska hundar, kvalstret överförs från tik till valp under de första levnadsdagarna.

De individer som får symptom, har en brist i sitt immunsystem och kroppen kan inte försvara sig mot kvalstret.

Sjukdomen debuterar vanligen mellan 3 och 18 månaders ålder och ger fläckar av hårlöshet.

 

Den uppträder i två varianter vilka diagnostiseras av veterinär:

 

Lokal demodikos:

 

Denna form ses främst hos unga hundar. Enstaka centimeterstora kala fläckar uppstår på framför allt huvud och ben. En hund med lokal demodikos kliar sig oftast inte och hudförändringarna försvinner vanligen av sig själva.

Generell demodikos:

 

Är en ärftlig sjukdom och en av de besvärligaste hudsjukdomar som finns hos hund.

Defekten anses vara enkel recessiv, dvs hanen eller tiken kan själv vara symptomfri, men anlagsbärare och nedärva det till sin avkomma. Det är en allvarlig sjukdom som man framför allt ser hos hundar yngre än 1,5 år. Sjukdomen startar ofta som en lokal förändring som förvärras i stället för att läka av, man ser stora kala områden med hårlöshet, hudrodnad, mjäll och klåda. Sekundära bakterieinfektioner i huden förvärrar tillståndet och orsakar variga inflammationer. Behandlingen är långvarig med hjälp av receptbelagda mediciner utskrivet av veterinär.

Dvärgpinscherklubben rekommenderar:

 

  • Avelsförbud för hund som är frisk men som gett generell demodikos i valpkull eller gett lokal demodikos på flera valpar i en eller flera kullar.

 

  • Avelsförbud för hund som haft generell demodikos, även om denna läkt utan behandling.

 

  • Avelsförbud även på helsyskon och föräldrar. Undantaget äldre hund med annan bakomliggande sjukdom som orsak.

 

  • Avelsförbud för ung hund med lokal demodikos som läkt utan behandling, men där lokal eller generell demodikos finns i släkten.

 

 

Mer om demodex hittar ni HÄR