Ögon

 

Ögon

Ögonsjukdomar förekommer i rasen men inte i någon större omfattning.

 

Enstaka fall har upptäckts vid ögonlysningar.

 

Resultat av ögonundersökningar registreras centralt hos SKK.

För officiellt undersökningsresultat krävs att hunden är id-märkt och uppnått 1 års ålder vid undersökningstillfället. Endast veterinärer med speciell kompetens får utföra ögonlysningen.

 

För Dvärgpinscher finns inget bekämpningsprogram, men för rasens bästa rekommenderar Dvärgpinscherklubben att samtliga hundar som ska användas i avel är ögonlysta och utan ärftliga förändringar.

Undersökningen bör ej vara äldre än 3 år vid parning.

 

Inom klubben ser vi gärna att uppfödarna uppmanar sina valpköpare att göra denna undersökning även om djuret i fråga inte är aktuellt för avel.

 

 

För mer information och statistik hittar ni här.