Etik ~ Policy gällande avel

 

Etik - Policy gällande Avel

 

Etiska rekommendationer till uppfödare och täckhundar av dvärgpinscher.

(Dessa togs den 17/1-2011 av styrelsen i Dvärgpinscherklubben)

 

 

- Att stå till förfogande för valpköparna och vid behov bistå med råd och hjälp.

 

- Att medverka till att utöka avelsbasen genom att inte överanvända enskilda individer.

 

- Att eftersträva rastypiska Dvärgpinschrar i avelsarbetet.

 

- Att ej använda hundar med diskvalificerande fel i avel.

 

- Önskvärt är att avelsdjuren har minst en 2:a eller VG i kvalitet på officiell utställning.

 

- Önskvärt är att samtliga avelsdjur har patella grad 0. Undersökningen utförd vid tidigast 12 månaders ålder.

 

- Önskvärt är att samtliga avelsdjur är ögonlysta utan anmärkning. Undersökningen utförd vid tidigast 12 månaders ålder.

 

- Att inte använda rädda och/eller aggressiva hundar i avel.

 

- Inte använda en tik ytterligare i avel om den tidigare genomgått ett kejsarsnitt annat än efter samråd med

veterinär.

-Att följa Dvärgpinscherklubbens avelsrekommendationer angående Demodex. Läs mer om demodex här

 

- -Dvärgpinscherklubben rekommenderar att avelsdjur som tidigare gett felfärgade valpar inte kombineras med avelsdjur som ej testats för felfärgsgen/dilute. Läs mer om dilute här

 

 

- Att följa SKK.s grundregler.

 

- Att följa svensk lag gällande djurhållning.