Valpar födda

Valphänvisningen  för födda valpar har följande minimikrav:


  • Medlemskap i Dvärgpinscherklubben, SSPK och uppfödarregistret krävs.
  • Gåvomedlemsskap i dvärgpinscherklubben/SSPK ska tecknas / betalas av uppfödaren till valpköparen efter hänvisad valpkull.
  • Valparna ska registreras i SKK.


Följande gäller för föräldradjuren:


  • Ögonundersökt med resultatet UA och/eller med anmärkning som inte medför rekommenderat avelsförbud enligt veterinär, detta undersökningsresultat får inte vara äldre än 3 år. Hunden ska vara minst 1 år vid första undersökningstillfället. Detta resultat ska finnas registrerat på SKK.
  • Patellaundersökt med resultat UA vid en ålder av 1 år eller senare av en veterinär med kompetens att utföra detta. Alla som undersöks från och med 2007 ska ha detta infört på SKK:s hunddata.
  • Ett officiellt utställningsresultat med lägst 2:a/VG i kvalitetspris eller godkänd exteriörbeskrivning MT registrerat på SKK.

Registreringsnummer, inavelsgrad, antal avkommor samt övrig info

som registrerats hos SKK kommer att finnas med på din kull hänvisning.

Inga titlar som ej registrerats på SKK kommer att läggas in.

Finns utländska kvalitetspris läggs 1 in under övrig info efter att kopia på kritiken skickats till oss.

Detta gäller föräldradjuren inte valparna.


Hänvisningar som strider mot svensk lag eller SKK grundregler hänvisas INTE

All information som ej överensstämmer med RAS kommer att markeras.

Valpkullen ligger kvar i 12 veckor om ej uppfödaren hör av sig och meddelar annat.

Dock ligger kullen som längst kvar i 4 månader.

När din hänvisning kommer in på hemsidan kan du läsa om här


Vi kan ej garantera att det finns valpar kvar att tinga i aktuella kullar.


Vid frågor eller för mer information är ni välkomna att kontakta våra hänvisare


Fyll i blanketten och skicka in till oss så sätter vi in din valpkull på listan.Våra aktuella kullar


KENNEL MILLENHOFF´S

HAR FÅTT 1 RÖDA HANE, 2 RÖDA TIKAR, 1 SVART/RÖDA HANE

& 6 SVART/RÖDA TIKAR


27 jANUARI  2019

Antal till Salu 9 VALPAR

FAR

Millenhoff´s Voldemort

MOR

Millenhoff´s Avalanche

REGNR

SE48737/2017

REGNR

SE15983/2017

FÖDD

2017-09-17

FÖDD

2017-02-11

ANTAL AVKOMMOR

0

ANTAL AVKOMMOR

0

INAVELSGRAD

0%

INAVELSGRAD

0%

ÖGONLYSNING

UA 2018-10-31

ÖGONLYSNING

2018-09-19 PHTVL/ PHPV grad 1

PATELLA

UA 2018-10-31

PATELLA

UA 2018-09-19

MERITER SKK

EXC, CK, CERT, BIM

MERITER SKK

EXC, CK, CERT, NORDIC CERT, BIR

TITLAR

SE JUNIORVINNARE -18

TITLAR


MENTALITETMENTALITET

GENOMFÖRT BPH MED SKOTT

 

ÖVRIGT

Otroligt trevlig och social hane 32cm


ÖVRIGT

Mycket social och lugn liten tik 27cm


INAVELSGRAD PÅ KULLEN


0%

Kennel  Millenhoff's

Maria  Carlzon & Jimmy Möller

Gedsholmsvägen 124

267 77  Ekeby

Telefon  Maria Carlzon 0723221575 & Jimmy Möller 0735121822

Mobil  0723221575

Hemsida  http://www.miniaturepinschersweden.se

E-post  kennelmillenhoff@gmail.com